O Agenciji

Agencija VRH1 je osnovana 2006. godine.

Zaposlen je jedan radnik - osnivač.

U agenciji se obavljaju najsloženiji poslovi koji su u vezi sa prometom i zakupom nepokretnosti na području Republike Srbije.

Agenciju zastupaju dva advokata.